Wijziging basisverzekering 2017

Wijzigingen basisverzekering 2017

We hebben de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet:

Eigen risico, zorgtoeslag en premie zorgverzekering

Het eigen risico blijft dit jaar gelijk op € 385,-.

De zorgtoeslag gaat omhoog met ca € 2,- per maand.

De zorgpremie stijgt volgens de raming van het ministerie van VWS in 2017 met ongeveer € 3,50 per maand. Daarmee is de premie in 2017 (€ 103 per maand) bijna gelijk aan de premie van 2012 (€ 102 per maand), maar in 2017 is daarvoor meer en betere zorg beschikbaar.

Uitbreidingen in de basisverzekering

Operatie van het bovenooglid (als u door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien);

Het plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben;

Medisch noodzakelijke besnijdenis;

Fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen). De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.

Een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Zij kunnen daarvoor tot hun 23e (dat was tot hun 18e) een implantaat krijgen. Als voorwaarde geldt dat de tanden door een afwijking ontbreken of door een ongeval verloren zijn gegaan;

Opvang en zorg als u om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis. Het kabinet reserveert hiervoor € 33 miljoen extra.

Kortdurend verblijf in een zorginstelling: Na een operatie in het ziekenhuis kan het soms nog te vroeg zijn om naar huis te gaan. Je kan dan een kortdurend verblijf in een zorginstelling krijgen, zodat je daar kan herstellen. Deze kosten zullen per 2017, net als ziekenhuiskosten, worden vergoed.