Medische selectie

Medische selectie

Medische selectie betekent dat er een selectie plaatsvindt op basis van verwachte medische kosten in de toekomst. Verwacht je op korte termijn kosten, dan wordt je mogelijk niet geaccepteerd voor de door jou aangevraagde verzekering.

Een zorgverzekeraar kan alleen voor de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering bepalen dat er medische selectie plaatsvindt, voor de basisverzekering is dit bij wet verboden. Voornamelijk voor de uitgebreidere en duurdere verzekeringen wordt medische selectie door zorgverzekeraars toegepast.

Indien je een polis aanvraagt waarvoor de verzekeraar een medische selectie hanteert, kan je van de verzekeraar aanvullende gezondheidsvragen verwachten. Deze gezondheidsvragen zullen over het algemeen gaan over je zorgconsumptie van de afgelopen jaren en het medicijngebruik.