Gecontracteerde zorg

Gecontracteerde zorg

Naturapolis, gecontracteerde zorg

Een zorgverzekering die uitgaat van gecontracteerde zorg houdt in dat de verzekerde de geneeskundige zorg die hij nodig heeft in principe moet afnemen van een zorgverlener die door zijn zorgverzekeraar is gecontracteerd. Uitzondering hierop is de spoedzorg. Bij de niet-gecontracteerde zorgverleners geldt een vergoeding volgens een of meerdere van 4 opties (wordt bepaald door verzekeraar):

Bijv. 90% van WTG tarief.
Bijv. 90% van marktconform tarief.
Bijv. 90% van gecontracteerd tarief.
Een vast bedrag.

De naturapolis is een zorgverzekeringvorm van het basispakket waarbij je voor alle dekkingen te maken hebt met gecontracteerde zorg.

Restitutiepolis, niet gecontracteerde zorg

Een zorgverzekeringvorm van het basispakket waarbij je voor geen enkele dekking te maken hebt met gecontracteerde zorg. Een zorgverzekering zonder gecontracteerde zorgverleners is een zorgverzekering op grond waarvan de verzekerde voor zijn geneeskundige zorg in principe naar alle zorgverleners mag gaan. De verzekeraar vergoedt de verzekerde de door hem gemaakte zorgkosten. Uitzondering hierop zijn de gevallen waarin de zorgkosten hoger zijn dan normaal gesproken (in de Nederlandse marktomstandigheden) het geval zou zijn. Voor Nederlandse zorgverleners betekent dit doorgaans, dat de volledige rekening wordt vergoed. Alleen de manier van vergoeden kan verschillen.

Bij alle zorgverleners geldt een vergoeding volgens een of meerdere van 3 opties (wordt bepaald door verzekeraar):

De vergoeding is WTG-tarief.
De vergoeding is marktconform tarief.
De vergoeding is 100% van de kosten.

De restitutiepolis is een zorgverzekeringvorm van het basispakket waarbij je voor alle dekkingen te maken hebt met niet-gecontracteerde zorg.

Restitutiepolis met (deels) gecontracteerde zorg

Een zorgverzekeringvorm van het basispakket waarin sommige dekkingen gebaseerd zijn op gecontacteerde zorg en andere dekkingen niet. Dit houdt in dat je overal de geneeskundige zorg die je nodig hebt, kunt afnemen. Alleen de manier van vergoeden kan verschillen.

Bij alle zorgverleners die niet gecontracteerd zijn geldt een vergoeding volgens een of meerdere van 3 opties (wordt bepaald door verzekeraar):

De vergoeding is WTG-tarief.
De vergoeding is marktconform tarief.
De vergoeding is 100% van de kosten.

WTG marktconform gecontracteerd tarief

Als er bij de vergoeding staat: 'WTG-, marktconform of gecontracteerd tarief' dan wordt er bedoeld dat je rekening wordt betaald, tot de hoogte van een redelijk bedrag. WTG (Wet Tarieven Gezondheidszorg) tarief wil zeggen het wettelijk vastgestelde maximum tarief.
Marktconform wil zeggen het tarief dat gebruikelijk is in de markt.
Gecontracteerd tarief wil zeggen het tarief dat met de zorgverlener is afgesproken. Neem voor de precieze hoogte van dit bedrag contact op met je zorgverzekeraar.