Eigen risico

Eigen risico

Eigen risico

Het eigen risico voor 2017 zal ten opzichte van 2016 niet veranderen en bedraagt 385 euro per jaar.

Het verplicht eigen risico geld o.a. niet in de volgende situaties:
- Verzekerden tot 18 jaar
- Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
- Consult bij de huisarts (waaronder huisartsenpost)
- Verloskundige hulp en kraamzorg
- Wijkverpleging

Het eigen risico geldt alleen voor vergoedingen uit het basispakket, niet voor vergoedingen uit aanvullende en/of tandartsverzekeringen.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico behorende bij de zorgverzekering kun je ook nog kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Deze kan in stappen oplopen van 100 euro tot maximaal 500 euro. Het eigen risico geldt per verzekerde vanaf 18 jaar per kalenderjaar.

Het primaire voordeel van een eigen risico tarief is dat je direct premie bespaart (bij een vrijwillig eigen risico, al gauw een besparing van 15 euro per maand). De keerzijde is dat als je opeens geconfronteerd wordt met medische kosten, je dit dan zelf moet betalen tot het bedrag van het eigen risico. Het is dan ook verstandig om van tevoren te bedenken of je een bedrag ineens kunt ophoesten, mocht je toch onverhoopt geconfronteerd worden met medische kosten.